මේ වනවිට කොටස් වෙළඳපොලේ සහ රජයේ සුරැුකුම්පත් වෙළෙඳපොළේ ආයෝජනය කර තිබුණු ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 165ක් හෙවත් රුපියල් බිලියන 29ක පමණ ආයෝජන විදේශ ආයෝජකයන් විසින් ඉවත් කරගෙන ඇතැයි අනිද්දා සමග අදහස් දැක්වූ මහබැංකුවේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධිපති ආචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඒ. විජේවර්ධන ප‍්‍රකාශ කළේය.
ආචාර්ය විජේවර්ධන වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කළේ කොටස් වෙළෙඳපොළේ විදේශ ආයෝජන අතරින් ඩොලර් මිලියන 45ක් හෙවත් ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල් බිලියන 8ක ආයෝජන විදේශ ආයෝජකයන් විසින් ඉවත් කරගෙන තිබෙන බවයි.

ඩොලර් මිලියන 120ක් හෙවත් රුපියල් බිලියන 21ක් වටිනා රජයේ සුරැුකුම්පත් විදේශ ආයෝජකයන් විසින් අලෙවි කර ඇත. මෙම තත්වය ලංකාවේ ආයෝජනය කිරීම අනතුරුදායක බව විදේශ ආයෝජකයන්ට වැටහීම නිසා සිදුවූවක් බවත්, මෙම තත්වය පවතින තෙක් ඉදිරියේදී විදේශ ආයෝජකයන් පැමිණීමද සිදු නොවනු ඇති බවත් ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.