මත්තේගොඩ ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පොළ හෝමාගම ප්‍රදේශීය සභාවට පවරා ගනිමින් එම බස් නැවතුම්පොළ පෞද්ගලික රථ අංගණයක් ලෙසට පරිවර්තනය කිරීමට විරුද්ධව පිටකොටුව – මත්තේගොඩ බස් රථ හිමියන් උද්ඝෝෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වේ.
අදාළ බස් නැවතුම්පල පර්චස් 70 කින් සමන්විත බවත් දිනපතා එහි බස් රථ 32 ක් පමණ ගාල් කරන බවත් අදාළ පවරා ගැනීමෙන් පසු බස්රථ ගාල් කීරීමට ස්ථානයක් නොමැති බවත් මත්තේගොඩ පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සමාජිකයෙක් අනිද්දාට පැවසීය.
ඔහු පැවසුවේ පසුගිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්දයේදි හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාවට තේරී පත් වු පොදු ජන පෙරමුණෙහි මන්ත්‍රිවරයෙකු පවත්වා ගෙන යන මත්තේගෙ ාඩ නගරෙහි ඇති ලාෆ්ස් සුපර් වෙළඳ සංකීර්ණයකට රථගාලක් නොමැති බැවින් බස් නැවතුම්පොල ප්‍රාදේශීය සභාවට පවරා ගනිමින් පෞද්ගලික රථ ගාලක් බවට පත් කර ගැනීමට උත්සාහ කරන බවය. මේ පිළිබඳව බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී නලින් ප්‍රදීප් උඩුවෙල මහතාගෙන් කළ විමසීමකදී ඔහු පවසා සිටියේ පොදුජන පෙරමුණෙහි අදාළ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයා විසින් තම පෞද්ගලික ව්‍යාපාර ස්ථානයට රථගාලක් නොමැති බැවින් අදාළ බස් නැවතුම්පළ හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාවට පවරා ගනිමින් පෞද්ගලික රථගාලක් බවට එම ස්ථානය පත්කරගැනීමේ උත්සාහයක් පවතින බවත්, එම ස්ථානයේ කඩ සාප්පු පෙළක් ඉදිකිරීමට උත්සාහයක නිරත වන බවත්ය.■

හංසි මානවඩු