පොලිස් කොස්තාපල්වරුන් සැරයන් නිලයට උසස් කිරීම සඳහා මේ දිනවල පැවැත්වෙන සම්මුඛ පරීක්‍ෂණවලට සහභාගි වන නිලධාරීන් අතරින් ප‍්‍රභූ ආරක්ෂාවට යොදවා ඇති නිලධාරීන්ට අමතර ලකුණු 15ක් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ඒ සඳහා සහභාගි වන පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් දැඩි විරෝධයක් ඉල්ලවී ඇත. පොලිස් කොස්තාපල්වරුන් සැරයන් නිලයට උසස් කිරීමේදී වසර 4ක උපරිම සේවා කාලයකට ලකුණු 50ක් ලබාදෙන අතර ජනාධිපති ආරක්‍ෂක අංශය, අගමැති ආරක්‍ෂක අංශය හා ඇමති ආරක්‍ෂක අංශය යන අංශවල රාජකාරියේ නිරත නිලධාරීන්ට එම ලකුණු 50ට අමතරව අමතර ලකුණු 15ක් ලබාදීමට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර ඇත.

මෙහිදී සාමාන්‍ය රාජකාරීවල නිරත නිලධාරීන් වශයෙන් නම් කරමින් තමන් වෙත මෙම ලකුණු 15 අහිමි කිරීමට කටයුතු කර තිබෙන බවත් ඒ නිසා ප‍්‍රභූ ආරක්ෂාවේ නිරත නිලධාරීන්ට මෙම සම්මුඛ පරීක්‍ෂණයෙදී වැඩි වාසිදායක තත්ත්වයක් උදාවන බවත් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ සෙසු නිලධාරීහු පවසති.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ මීට පෙර මෙම සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ සඳහා ප‍්‍රභූ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට අමතර ලකුණු ලබාදීමේ ක‍්‍රමවේදයක් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව අනුගමනය නොකළ බවයි.

ධම්මික ප‍්‍රියදර්ශන