ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ හා එම පක්ෂය සමඟ සිටින අනෙකුත් පක්ෂ අතර ඇති කරගැනීමට බලාපොරොත්තුවන සන්ධානය සඳහා පොදුජන පෙරමුණෙන් ඉදිරිපත් කළ ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව අනෙකුත් පක්ෂවලින් විරෝධයක් මතුවී තිබේ.

අගෝස්තු 20 වැනිදා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායක රැස්වීමෙන් පසුව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ විජේරාම මාවතේ ඇති නිල නිවෙසේ පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රමුඛ නව සන්ධානය පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තිබේ. එම සාකච්ඡාව ඩලස් අලහප්පෙරුම මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වා ඇති අතර අනෙක් පක්ෂවල නියෝජිතයන් සහභාගි වී තිබේ. එහිදී නව සන්ධානය සඳහා පොදුජන පෙරමුණ කලින් සකස් කළ ව්‍යවස්ථාවක් ඩලස් අලහප්පෙරුම මන්ත්‍රීවරයා ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ව්‍යවස්ථාවෙහි ඇති කරුණු ගණනාවකට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ අනෙකුත් පක්ෂ විරෝධය පළ කර තිබේ. විරෝධයට හේතුවූ එක් කරුණක් වන්නේ එම සන්ධානයේ විධායක සභාවේ බහුතර බලය පොදුජන පෙරමුණට ලැබෙන ලෙස ව්‍යවස්ථාව සකස් කර තිබීමයි. ඒ අනුව අනෙකුත් පක්ෂවල නියෝජිතයන් එම ව්‍යවස්ථාවට සංශෝධන ගණනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

නව සන්ධානයේ නායකත්වය මහින්ද රාජපක්ෂට ලබාදිය යුතු බව එහිදී එකඟ වී තිබේ. ඊට අමතරව සන්ධානයේ මහලේකම් ධුරයද පොදුජන පෙරමුණට ලබාදිය යුතු බව එහිදී එකඟ වී තිබේ. ඒකාබද්ධ පොදුජන පෙරමුණ හෝ නිදහස් පොදුජන පෙරමුණ වැනි පොදුජන පෙරමුණ යන වචන දෙක ඇති නමක් සන්ධානයට යෙදිය යුතු බවද එකඟ වී තිබේ. ඊට අමතරව සන්ධානයේ ලකුණ ලෙස පොහොට්ටුව යොදාගත හැකි බවද එහිදී එකඟ වී තිබේ.

කෙසේවෙතත් නව සන්ධානය පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ඉදිරි සතියකදී පැවැත්වීමටද එහිදී එකඟ වී තිබේ. ■