ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන තුනක් ඇසුරෙන් තෝරාගත් ප්‍රතිපත්ති ඇතුළත් කොට ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය එළිදැක්වීමට බලාපොරොත්තු වන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ පැවසීය.
පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රතිපත්ති, පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂකයා වන ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ හා ඔහු නියෝජනය කරන සංවිධානවල ප්‍රතිපත්ති හා පොදුජන පෙරමුණ සමඟ සිටින පක්ෂවල ප්‍රතිපත්ති යනුවෙන් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන තුනක් ඇතැයි බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා කීය.


ඔහු ඒ බව පැවසුවේ මීට පෙර පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රතිපත්ති ලෙස බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළ කරුණුවලත්, තම ප්‍රතිපත්ති ලෙස වියත් මඟ සංවිධානයේ සාමාජිකයන් ප්‍රකාශ කරන ප්‍රතිපත්තිවලත්, පොදුජන පෙරමුණේ පක්ෂ සාමාජිකයන්ගේ පක්ෂවල ප්‍රතිපත්තිවලත් අසමානතා ඇති බව පෙන්වාදෙමින් එක් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් සකස් කරන්නේ කෙසේදැයි අප කළ විමසීමකදීය.


මේ සියලු ප්‍රතිපත්ති ඇසුරෙන් ජනාධිපතිවරණයට එක් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයක් සකස් කළ යුතු බව ඔහු කීය.