වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය

ලේඛක ශක්තික සත්කුමාර සම්බන්ධයෙන් සිය සංගමය විසින් මතුකරන ලද කරුණු ගැන ජාතික පොලිස් කොමිසම ලබාදී ඇති පිළිතුර සම්බන්ධයෙන් සෑහීමට පත්විය නොහැකි බව ශ‍්‍රී ලංකා වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයේ සභාපති දුමින්ද සම්පත් පවසයි.

පොල්ගහවෙල පොලීසිය ලේඛක ශක්තික සත්කුමාර සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කර ඇති ආකාරය බරපතළ ගැටලූ ඇති කරන්නක් බැවින් ඒ පිළිබඳ සාධාරණ පරීක්ෂණයක් කරන ලෙස වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය ජාතික පොලිස් කොමිසමේ සභාපතිවරයාගෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කර තිබුණි.

එම ලිඛිත ඉල්ලීමට පිළිතුරු වශයෙන් ජාතික පොලිස් කොමිසම ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයට ලිඛිතව දන්වා ඇත්තේ ශක්තික සත්කුමාර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් නිලධාරීන් රාජකාරී බලය ඉක්මවා කටයුතු කර නැති බවයි.

ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය සිය ඉල්ලීමේදී අවධාරණය කර ඇත්තේ සමාජ    මාධ්‍ය තුළ පළකළ ශක්තික සත්කුමාරගේ කෙටිකථාව තුළින් වෙනස්කොට සැලකීමක්, එදිරිවාදීත්වයක්, සමාජ ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට පෙළඹවීමක් හෝ ආගමික හෝ ජාතික ගැටුමකට මඟ පැදීමක් සිදුව නැත යන්නය. එවැනි තත්වයක් තුළ සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ අන්තර්ජාතික ප‍්‍රඥප්ති පනත යටතේ ශක්තික සත්කුමාර අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම පොලීසිය සිතාමතාම ශක්තික සත්කුමාරට එරෙහිව කරන ලද්දක් බවය.

එමෙන්ම ජාතීන් හා ආගම් අතර ගැටුම් ඇති කිරීමට හා අසමගියට විවිධ ප‍්‍රකාශ කළ ආගමික නායකයන් හා වෙනත් පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් අයි.සී.සී.පී.ආර්. පනත යටතේ අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට පොලීසිය කටයුතු කර නැති බවය. x

ඉඳුවර බණ්ඩාර