නැගෙනහිර පළාත තුළ පුරාවිද්‍යාත්මක උරුම කළමනාකරණ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ සාමාජිකයන් ලෙස ප්‍රධාන හිමිවරුන් හතරදෙනෙකු ජනාධිපතිවරයා පත්කර තිබේ.

එසේ පත් කර ඇත්තේ අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ වෙඬරුවේ උපාලි අනුනායක හිමි, මල්වතු පාර්ශ්වයේ මහාලේඛකාධිකාරි ආචාර්ය පහමුණේ සුමංගල හිමි, අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ මහාලේඛකාධිකාරී ආචාර්ය මැදගම ධම්මානන්ද නායක හිමි සහ මල්වතු පාර්ශ්වයේ කාරක සංඝ සභික අඹන්වැල්ලේ ශ්‍රී සුමංගල හිමිය.

අගෝස්තු 24 දින අංක 2190/17 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ජනාධිපතිවරයා මෙම පත් කිරීම් සිදුකර ඇති අතර එම පත්කිරීම් සඳහා හේතුව ලෙස සඳහන් කර ඇත්තේ  නැගෙනහිර පළාත තුළ පුරාවිද්‍යාත්මක උරුමයන් බොහොමයක් බෞද්ධ ආගමික පසුබිමක හා එම සිද්ධස්ථාන ආශ්‍රිතව පවතින බැවින් එම උරුමයන් හඳුනාගැනීමේදී හා කළමනාකරණයේදී මහා සංඝරත්නයේ උපදේශකත්වය හා අනුශාසකත්වය තවදුරටත් ලබාගැනීමේ අවශ්‍යතාවය.

මෙම ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය පසුගිය ජුනි 01 දින ස්ථාපිත කරනු ලැබූ අතර එල්ලාවල මේධානන්ද, දිලිත් ජයවීර ඇතුළු සාමාජිකයන් 12 දෙනෙක් එහි වූහ. නව පත්කිරීම් සමග එහි සාමාජිකයන් සංඛ්‍යාව 16කි.■