පුද්ගලයෙකුට වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ චෝදනාවකට පුත්තලම මහාඅධිකරණයෙන් ඇප ලබා සිටින පුත්තලම ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපති අංජන සඳරුවන් විසින් ඇප කොන්දේසි කඩ කිරීම හේතුවෙන් ඔහුව රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට සැප්තැම්බර් 17 වැනිදා පුත්තලම මහාධිකරණ විනිසුරු ඒ.එල්.එම්. පටබැඳිගේ  විසින් නියෝග කර ඇත.

පුත්තලම මහාධිකරණය ඉදිරියේ විභාගවන ඝාතන නඩු විභාගයක් සම්බන්ධයෙන් ඔහුව ඇප මත නිදහස් කර තිබුණි. ඇප කොන්දේසි අනුව අංජන සඳරුවන් මහතාට විදේශගත වීම තහනම් කර තිබී ඇති නමුත් ඔහු විසින් සැප්තැම්බර් 10 වැනිදා කටුනායක ගුවන් තොටුපලේදී විදේගතවීමට උත්සාහ කර ඇත. නඩු විභාගය අවසන් වන තෙක් ඔහුව රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට විනිසුරුවරයා නියෝග කර ඇත.

මදුරන්කුලිය ප්‍රදේශයේදී 2010 ජනවාරි මාසයේදී දේශපාලන හේතු මත වයස අවුරුදු 16ක තරුණයෙක්ව ඝාතනය කළේයැයි අංජන සඳරුවන් චෝදනා ලබා ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් 2018 පළාත් පාලන මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වී ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් පසුව පුත්තලම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිධූරයට අංජන සඳරුවන් පත්විය.