මහරගම පිළිකා රෝහලෙන් ප‍්‍රතිකාර ලබාගන්නා රෝගීන්ට අවශ්‍ය බෙහෙත් වර්ගවල හිඟයක් පවතින බව පිළිකා රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වසන්ත දිසානායක අනිද්දාට පැවසීය.

අදාල ඖෂධ වර්ග එක් එක් රෝගීන්ගේ පිළිකා රෝගී තත්වය අනුව ලබා දෙන බවත් ඇතැම් රෝගීන්ට විශේෂිත වන ඖෂධ වර්ගවල හිඟයක් පවතින බවත් ඊට හේතුව ආනයනය කිරීම සීමා සහිත වී ඇති බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ රෝගීන් කිහිපදෙනෙකු පැවසුවේ පිළිකා රෝහලෙන් නොමිලේ ලබාදුන් එම ඖෂධ වෙළඳපොළෙන් මිලදී ගැනීමේදී අධික මිලක් වියදම් කිරීමට සිදුව ඇති බවය.

එක් රෝගියෙකු පැවසුවේ තමන්ට මිලදී ගැනීමට ඇති එක් ඖෂධයක් සඳහා පමණක් මසකට රුපියල් 30,000ක මුදල් මේ තත්වය මත වැය කිරීමට සිදුවී ඇති බවයි.x