පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයට සැකපිට අත්අඩංගුවට ගත් අයට නඩු පැවරීම සඳහා නීතිපතිවරයාට යොමුකර තිබූ අසම්පූර්ණ ලිපිගොනු 100ක ප්‍රමාණයක් මේ වනවිට වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට යොමුකර ඇතැයි නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනී රජයේ අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙණෙවිය නිවේදනය කර ඇත.

අගෝස්තු 19 දින වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට යොමුකරන ලද පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයේ සැකකරුවන් සම්බන්ධ අසම්පූර්ණ ලිපිගොනු 18 සම්බන්ධයෙන් නිවේදනය කරමින් නිශාරා ජයරත්න මෙනෙවිය එසේ දැනුම් දී ඇත.

පාස්කු ප්‍රහාර සැකකරුවන් සම්බන්ධ අසම්පූර්ණ ලිපිගොනු මීට පෙර අවස්ථා දෙකකදී නීතිපතිවරයා වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට යොමු කර තිබුණි. එම සියලුම අවස්ථාවලදී නීතිපතිවරයා වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට දැනුම් දී තිබුණේ එම ලිපිගොනු සම්පූර්ණ කර ඔහු වෙත ලැබෙන්නට සලස්වන ලෙසයි.■

ඉඳුවර බණ්ඩාර