■ ප්‍රියන්ජිත් ආලෝකබණ්ඩාර

පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීමට පෙර 2,75,000 පමණ වන පාසල් අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයින්ට කොඩිඩ් එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබා දිය යුතු බව තම සංගමය ඇතුළු ගුරු සංගම්වල මතය බවත් එසේ නොවන්නේ නම් නැවත පාසල් ආරම්භ කිරීමට ගුරු සංගම් එකඟ නොවන බවත් ලංකා ගුරු සංගමයේ සභාපති ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු අනිද්දාට පැවසීය.

පාසල් ගුරුවරුන්ට කොවිඩ් එන්නත ලබා දෙන බවට අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා 2021 ජනවාරි මාසයේ මේ ආකාරයෙන්ම පොරොන්දු වූ බවත් මාස හයකට පසු නැවත වතාවක් ඇමතිවරයා එම පොරොන්දුව දී තිබුණද ඒ සඳහා කිසිදු වැඩපිළිවෙලක් තවමත් රජයට නොමැති බවත් ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසීය.

ලංකාවේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන ක්‍රමය සම්පූර්ණයෙන්ම අසාර්ථක බව පැහැදිලිවම පෙනෙන්නට තිබෙන බවත් එම නිසා පාසල් ආරම්භ කිරීම කඩිනමින් සිදු කළ යුතු බැවින් අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමජිකයින්ට එන්නතේ මාත්‍රා දෙකම ලබා දීම අතිශයින් හදිසි කටයුත්තක් බවත් ප්‍රනාන්දු මහතා වැඩි දුරටත් පැවසීය. ■