පාසල් නැවත ආරම්භයේදී සිසු සිසුවියන්ගේ ශරීර උෂ්ණත්වය මැන බැලීම සඳහා උෂ්ණත්වමාන මිලදී ගැනීමට ගත් තීන්දුව අත්හිටුවනු ලැබ තිබෙන්නේ ටෙන්ඩරය ලබාගත් පෞද්ගලික ආයතනය සතු ආනයන බලපත්‍රය කල් ඉකුත් වී තිබීම නිසා බව ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් පවසයි. 

උෂ්ණත්වමාන මිලදී ගැනීම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් මිලියන 84 ක් වෙන් කර තිබූ බවත් සිසු දරුදැරියන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ගැටලුවක් නැතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පැවසුවද සෞඛ්‍යාරක්ෂක තත්ත්වයන් සම්පූර්ණ නොවූ පාසල් බොහොමයක් රට පුරා තිබෙන බවත් ස්ටාලින් මහතා අනිද්දා වෙත ප්‍රකාශ කළේය. ■

ප්‍රියන්ජිත් ආලෝකබණ්ඩාර