අතුරු අයවැය යෝජනාව පරාජයට පත්වුවහොත්, වසර හතරහමාරක් ගතවනතෙක් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිය නොහැකි බවට වූ ව්‍යවස්ථා ප‍්‍රතිපාදනය නොතකා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන හා මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ශ්වයන්හි අවධානය යොමුවී ඇතැයි වාර්තා වෙයි.
ඒ අනුව නැවත පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමෙන් පසු අතුරු අයවැයක් ඉදිරිපත් කිරීමටද, එය පරාජයට පත් වුවහොත් ජනාධිපතිවරයා ලවා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවීමටද මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ශ්වය තීරණය කර ඇත.
මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ශ්වයේ මන්ත‍්‍රීවරයෙකු ප‍්‍රකාශ කළේ අතුරු අයවැය පරාජය වුවහොත් රනිල් වික‍්‍රමසිංහට නැවත ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම අසීරු වන බවත්, රට විශාල අර්බුදයකට යන බවත් එම අර්බුදකාරී තත්වය සමනය කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට හැකියාව තිබෙන බවත්ය.
ඒ අනුව අතුරු අයවැය යෝජනාවකින් පරාජයට පත්වූ සැණින් ආණ්ඩුව විසුරුවීමට අදහස් කර ඇත. ආණ්ඩුව විසුරුවා පවත්වන මැතිවරණයකින් වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවට වඩා වැඩි බලයක් තමන්ට ලබාගත හැකි යැයි රාජපක්ෂ පාර්ශ්වයේ මතය වී ඇත. x