එලැබෙන නොවැම්බර් 5 වැනිදා හෝ 7 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුව යලි කැඳවනු ඇතැයි දැනගන්නට ලැබේ. ව්‍යවස්තා විරෝධීව නව අගමැති ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ පත්කිරීමත් සමග පැමිණි විරෝධයත් සමග ජනාධිපතිවරයා විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් පාර්ලිමේන්තුවේ වාර අවසාන බව නිවේදනය කළේය. ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව නොවැම්බර් 16 වැනිදා දක්වා කල්දමනු ලැබිණි.
තම අගමැතිවරයෙක් පත්කල ද 113ක බහුතර මන්ත‍්‍රී ප‍්‍රමානයක් ජනපති පාර්ශවය සතුව නැති නිසා මෙම කල් දැමීම සිදුවූ අතර එයට රට තුළින් දැවැන්ත විරෝධයක් ගොඩනැගිණි. අරලිය ගහ මන්දිර පරීශ‍්‍රය කේන්ද්‍රගත කරමින් දැවැන්ත ජන අරගල වියාපාරයක් ගොඩනැගුනු අතර ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයාට තම තීරණය හකුලා ගනිමින් පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට සිදුවිණි

මංජු කස්තුරිආරච්චි