මහමැතිවරණයේදී තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා අගෝස්තු 20 වැනිදා කැඳවෙන පාර්ලිමේන්තුවේ කොවිඞ්-19 මාර්ගෝපදේශවලට අදාළ විශේෂ අසුන් පැනවීමක් සිදු නොවන බව වාර්තා වේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ දැනට ඇති අසුන්වල වෙනසක් නොකරන අතර මුව ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය කර තිබේ. මුව ආවරණ ඉවත් නොකර කතා කළ යුතු බවද දැනුම් දී ඇති අතර සභාව තුළ ගමන් කිරීමේදී මීටරයක පරතරයක් තබාගත යුතු බව දැනුම් දී ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් කරන ලද විමසීමකදී පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන අංශයේ නිලධාරියෙකු පැවසුවේ සෞඛ්‍ය ගැටලුවක අවදානමක් මතුවන තෙක් පාර්ලිමේන්තුවේ රැස්වීම් කටයුතු ඒ ආකාරයට සිදුකරන බවයි.

කොවිඞ්-19 හේතුවෙන් මහමැතිවරණය කල් ගිය අවස්ථාවේදී නැවත පාර්ලිමේන්තුව රැස්කරන ලෙස කරන ලද ඉල්ලීමේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ එක් මතයක් වූයේ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව මීරටයක දුරක් පවත්වාගනිමින් පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුදෙනාට එහි රැස්වීමට ඉඩ නොමැති බවයි.■

ඉඳුවර බණ්ඩාර