රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති අනුරුද්ධ පාදෙණිය විසින් අධිකරණයට අපහාස කර ඇතැයි අභියාචනාධිකරණයට සිදු කර ඇති පැමිණිල්ලෙහි විභාගය 2019 මාර්තු 02 දා කැඳවීමට අභියාචනාධිකරණය තීන්දු කර ඇත.

ගාමිණී වියන්ගොඩ සහ මහාචාර්‍ය සරත් විජේසූරිය යන මහත්වරුන් අදාළ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර තිබු අතර එම පැමිණිල්ල ඔක්තෝම්බර් 18 වන දින කැදවීමෙන් පසු නඩුව විභාග කිරීමේ මෙම දින තීන්දු කිරීම සිදුකර ඇත.

පැමිණිලිකරුවන් සිය පැමිණිල්ලෙන් දක්වා ඇත්තේ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ සභාපති අනුරුද්ධ පාදෙනිය මහතා අධිකරණය විසින් ලබාදුන් සයිටම් විශ්වවිද්‍යාලයීය නඩු තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් විවේචනාත්මක ප‍්‍රකාශයක් කොළඹ පැවැත්වු ප‍්‍රසිද්ධ රැුස්වීමකදී සිදුකල බවත් ඒ මඟින් අධිකරණයට අපහසයක් සිදු වී ඇති බවත්ය.

හංසි මානවඩු