පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසු ඇති කරන ලද ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානියා වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා මේජර් ජෙනරාල් සත්‍යප්‍රිය ලියනගේ පත්කළද ප්‍රහාර අවස්ථාවේත් ඔහු එම ප්‍රදේශ බාර යුද හමුදා ප්‍රධානියා වශයෙන් කටයුතු කර ඇත.

යුද, නාවික, ගුවන් හා පොලීසිය යන අංශවලට අයත් බස්නාහිර පළාතේ හා පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් අණ දෙන මධ්‍යස්ථාන වශයෙන් මෙය ඇති කරනු ලැබීය.

මේජර් ජෙනරාල් සත්‍යප්‍රිය ලියනගේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ බස්නාහිර කලාපය බාර අණදෙන නිලධාරියා වශයෙන් කටයුතු කර ඇති අතර ඊට කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම, කුරුණෑගල, රත්නපුර, කෑගල්ල, ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික්ක අයත්ව තිබී ඇත.

පාස්කු ප්‍රහාරය අවස්ථාවේ මෙම ප්‍රදේශය භාරව සිටි පුද්ගලයාටම ඒකාබද්ධ මධ්‍යස්ථානයක වගකීම භාරදීම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ ඉහළ නිළධාරීන් අතර කථාබහට හේතුවී ඇති අතර මේජර ජෙනරාල් සත්‍යප්‍රිය ලියනගේගේ සොහොයුරු මේජර් ජනරාල් ජම්මික ලියනගේ ජනාධිපතිවරයාගේ ව්‍යාපෘතියක උපදේශකයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීම ඊට හේතුව බවද පැවසේ. ■