ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ අරමුණෙන් යැයි ප්‍රකාශ කරමින් සම්මත කරගන්නට සූදානම් වෙන ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ආණ්ඩුව හකුළා ගන්නට තීරණය කර ඇතැයි දැනගන්නට ලැබේ.

ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සමග මෙම පනත සම්මත කරගන්නට ආණ්ඩුව උත්සාහ කළත් ආණ්ඩුව තුළින්ම පැනනැගි විරෝධය සහ පුළුල්ව සමාජය තුළ ගොඩනැගුණු විරෝධය නිසා මෙම පනත හකුලා ගනිමින් ත්‍රස්තවාදය මැඬලීම සඳහා දැනට භාවිතයේ තිබෙන ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතටම අවශ්‍ය සංශෝධන ගෙනඒමට ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමුවී ඇත.

මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන ප්‍රකාශ කළේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීම සඳහා දැනට රට තුළ බලාත්මක නීතියේ අඩුපාඩුකම් බොහෝ තිබෙන බවය. ඒ අනුව නීති සංශෝධනය කිරීම කාලීන අවශ්‍යතාවක් බවය. එහෙත් ගෙනඑන්නට නියමිතව තිබුණු පනතේ අහිතකර වගන්ති තිබුණ බවද ඒ නිසා එම පනත හකුලාගෙන, තිබෙන පනත සංශෝධනය කිරීම සුදුසු බව තමන්ගේත් අදහස බවය. ■