දේශපාලන පළිගැනීම් කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව ගෙන ඇති පියවර මගින් අධිකරණයට අපහාස කර ඇති බව ප්‍රකාශ කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් කිහිපයක් ගොනු කිරීමට නියමිතය.
සමගි ජන බලවේගය, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ තවත් පාර්ශ්ව කිහිපයක් වෙන වෙනම පෙත්සම් ගොනු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
මේ පිළිබඳ විමසීමකදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සාමාජික, නීතිඥ සුනිල් වටගල ප්‍රකාශ කළේ පෙබරවාරි දෙවැනි සතිය ඇතුළත පෙත්සම් ගොනු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවය. කොමිසමේ නිර්දේශවලින් අධිකරණයට අපහාස කර ඇති බවත්, ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී විධායකය අධිකරණය නොතකා කටයුතු කරන බවත්, එයින් අධිකරණයට බලපෑම් විය හැකි බවත් පෙන්වාදීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් ඔහු කීය. කොමිෂන් සභාව දැනට පවතින නඩු සහ තීන්දු ලබාදුන් නඩු පිළිබඳ තම බලතලවලට පිටින් ගොස් නිර්දේශ ලබා දී තිබෙන බව ඔහු පෙන්වාදුන්නේය. කොමිෂන් සභාවට ලැබී ඇති අධිකාරී පත්‍රය අනුව එවැනි නිර්දේශ කිරීමට බලයක් නොමැති බව ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වාදුන්නේය. ■