ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කොට අනුමැතිය ලබාගැනීමෙන් පසු පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් විශේෂ විධිවිධාන පනත සංශෝධනය ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ආණ්ඩුවේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

ඒ අනුව සැප්තැම්බර් මාසය අවසානයේදී හෝ ඔක්තෝබර් මාසයේදී ඒ සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවද ඔහු කීය.

මීට පෙර ආණ්ඩුව තීරණය කර තිබුණේ දැනට පවතින 2017 පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් විශේෂ විධිවිධාන පනත අහෝසි කොට ඊට පෙර පැවති 1988 පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනතට අනුව මැතිවරණය පැවැත්වීම බව ඔහු කීය. එහෙත් මේ වනවිට 2017 පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනතට අදාල සීමානිර්ණය සම්පූර්ණ කොට එම පනත යටතේ මැතිවරණය පැවැත්වීම පිළිබඳව ආණ්ඩුවට යෝජනා වී ඇති බව ඔහු කීය. එම නිසා එම පනත යටතේ මැතිවරණය පැවැත්වීම පිළිබඳවත් සලකා බලන බව ඔහු වැඩිදුරටත් කීය.

2017 පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් විශේෂ විධිවිධාන පනත අනුව කොට්ඨාස සහ සමානුපාතික මිශ්‍ර මැතිවරණ ක්‍රමයක් දැනට හඳුන්වාදුන් නමුත් එම පනතට අනුව සීමානිර්ණය සම්පූර්ණ කර නොමැති නිසා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට නොහැකි වී තිබේ.  1988 පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම් පනතෙහි ඇත්තේ සමානුපාතික මැතිවරණ ක්‍රමයකි.

දහතුන්වැනි සංශෝධනය අහෝසි කොට පළාත් සභා ක්‍රමය ඉවත් කළ යුතු බවට මන්ත්‍රීවරුන් කිහිපදෙනෙකු යෝජනා කර ඇතත්, එසේ කිරීමේ කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් නැතැයි අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ ආණ්ඩුවේ ප්‍රකාශකයා පැවසීය.■

අනුරංග ජයසිංහ