පළාත් සභා මැතිවරණය හැකි ඉක්මනින් පැවැත්වීම සඳහා නව පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනතක් සකස් කිරීම ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ වෙත පවරා ඇතැයි වාර්තා වේ.
මාර්තු 17 වැනිදා සවස්වරුවේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සහ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා අතර මැතිවරණ ක්‍රමය පිළිබඳ සාකච්ඡාවක්ද පවත්වා ඇතැයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.  අලුතින් සීමා නිර්ණය සිදු නොකොට, මීට පෙර තිබුණු සීමා නිර්ණය යටතේ පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනත සංශෝධනය කිරීමට ඇති ඉඩකඩ එහිදී සලකා බලා ඇත.
මැතිවරණ ක්‍රමය පිළිබඳ ඉක්මන් තීන්දුවක් ගෙන පළාත් සභා මැතිවරණය ඉක්මනින් පැවැත්වීම සඳහා ආණ්ඩුවේ සියලු පක්ෂවල නායකයන් මාර්තු 16 වැනිදා පැවති ආණ්ඩුවේ පක්ෂ නායකයන්ගේ රැස්වීමේදී ඒකමතිකව කැමැත්ත පළ කර ඇත.
කෙටි කාලසීමාවක් ඇතුළත නව පනතක් සැකසීමට නොහැකි වුවහොත් පැරණි ක්‍රමයට මැතිවරණය පැවැත්වීමට එකඟ වී තිබේ.■