පළාත් සභා මැතිවරණය ඉක්මනින් පැවැත්වීමේ අවශ්‍යතාවක් නැති බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දෙසැම්බර් 28 වැනිදා පැවති ආණ්ඩුවේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී කියා ඇත.
එම රැස්වීමේදී එකිනෙකට පරස්පර අදහස් ගණනාවක් ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, එකඟතාවකින් තොරව රැස්වීම අවසන් වී ඇත. එහිදී දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඇතුළු පිරිස් පැරණි ඡන්ද ක්‍රමයට යා යුතු බව යෝජනා කර තිබේ. තවත් පිරිසක් ප්‍රකාශ කර තිබුණේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකින් පසු නව ක්‍රමයක් යටතේ ඡන්දය පැවැත්විය යුතු බවය. තවත් පිරිසක් ඉක්මනින් ඡන්දය පැවැත්විය යුතු බව කියා ඇත. එහෙත්, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට අකැමති බව ප්‍රකාශ කළ නිසා, මැතිවරණය නුදුරේදී නොපවත්වනු ඇතැයි අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක් වූ පක්ෂ නායකයෙක් පැවසීය.
ජනාධිපතිවරයා විරුද්ධ වුණත්, බැසිල් රාජපක්ෂ සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිවරණය පැවැත්විය යුතු බවට මතයක සිටින බව ආණ්ඩුවේ ආරංචිමාර්ග පවසයි. ඊට පෙර පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී සහ වෙනත් සාකච්ඡාවලදී පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමේ අවශ්‍යතාව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ පෙන්වා තිබේ.■