ජේ. සී. අලවතුවල

පළාත් සභා ඡුන්දය නව ක‍්‍රමයක් යටතේ පැවැත්වීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව තුළ මන්ත‍්‍රීවරුන් 152කක බහුතර බලයකින් සම්මත වී තිබෙන පසුබිමක එය වෙනස් කර ඉක්මනින් පළාත් සභා ඡුන්දයකට යෑම කියන තරම් ලේසි නැති බව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජේ. සී අලවතුවල ප‍්‍රකාශ කරයි.

මෙහිදී පාර්ලිමේන්තුවේ සියළු පක්ෂවලට ඉක්මනින් පළාත් සභා මැතිවරණයක් අවශ්‍යනම් එම යෝජනාව පක්ෂ නායකයින් හමුවට ගෙනැවිත් ඉන්පසුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් මතය විමසා පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන එන යෝජනා සම්මතයක් මගින් මැතිවරණයකට යාහැකි බව ඒ මහතා ප‍්‍රකාශ කරයි.

එහෙත් මෙම ක‍්‍රියාවලියට තරමක කාලයක් ගතවෙන බවත් සාපේක්ෂව අඩුකාලයකදී මැතිවරණයකට යෑම සඳහා පැරණි ක‍්‍රමය යටතේ මෙම වාරයේ පමණක් හෝ මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා යෝජනාවක් ඉහත පිළිවෙලට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ හැකි බව ඒ මහතා ප‍්‍රකාශ කරයි.