මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැති ධුරය දැරූ නීතිවිරෝධී කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් සම්මත කරගත්තායැයි කියන පළාත් සභා මැතිවරණය පැරණි ක්‍රමයට පැවැත්වීමේ යෝජනාව පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව වාර්තා වෙයි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්ව, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පිළට එක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු විසින් එම යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. පිටු දෙකකින් යුත් මෙම යෝජනාවෙන් පැරණි ක්‍රමයට මීළඟ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබාගැනීමට නියමිතය.
පාර්ලිමේන්තුවේ පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් සම්මත වීමට ටික කාලයක් ගත වන අතර ඉහත කී යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නේ, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලවා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබූ යෝජනාවක් කඩිනමින් ඉදිරිපත් කරවාගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් බව වාර්තා වෙයි.
මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙකු වන මහින්දානන්ද අලු‍ත්ගමගේ පැවසුවේ පළාත් සභා මැතිවරණය ඉක්මනින් පැවැත්වීම එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය
සතුව තිබෙන තීරණයක් බවත්, මැතිවරණය ඉක්මන් කරවාගැනීම වෙනුවෙන් ඉදිරියේදී උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාර ඇතුළු විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවත්ය. ජනාධිපතිවරණයක් නොව, පළාත් සභා මැතිවරණයක් ඉක්මනින් බලාපොරොත්තු වන බවද ඔහු කීය.■

අනුරංග ජයසිංහ