නීතිපතිවරයාව සහ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයාව පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායක රැුස්වීමකට කැඳවා පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම පිළිබඳව අදහස් විමසීමේ යෝජනාව මීළඟ පාර්ලිමේන්තු සතිය දක්වා පළාත් සභා මැතිවරණය පිළිබඳව සාකච්ඡුාව කල්දැමීමේ උත්සාහයක් බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයන්ගේ මතය වී තිබේ.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයාව පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවන බවට වාර්තා වුවද පෙබරවාරි 21 බ‍්‍රහස්පතින්දා වනවිටද නිල වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙන ලෙස ලිඛිත දැනුම්දීමක් ඔහුට සිදුකර නැතැයිද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ආරංචිමාර්ග පවසයි. ඒ අනුව පෙබරවාරි 22න් අවසන් වන පාර්ලිමේන්තු සතිය තුළ එම කැඳවීම සිදුකිරීමේ බලාපොරොත්තුවක් නොමැති බවද කොමිෂන් සභාවේ අදහස වී තිබේ.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ආරංචිමාර්ග පවසන ආකාරයට මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ස්ථාවරය දැනටමත් ප‍්‍රකාශ කර ඇති නිසා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සමඟ සාකච්ඡුාවකින් කිසිදු ප‍්‍රයෝජනයක් නොමැත. නීතිපතිවරයාද තම ස්ථාවරය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ප‍්‍රකාශ කර තිබෙන බවත් ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව විසින් පැරණි ක‍්‍රමයට මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා පනතක් සම්මත කිරීම හෝ ජනාධීපතිවරයා විසින් නව පනතට අදාලව සීමා නීර්ණය වාර්තාව ගැසට් කිරීම හැර නීතිපතිවරයාව පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමෙන්ද ගතහැකි වෙනත් පියවරක් නොමැති බවත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ මතය වී තිබේ.

අනුරංග ජයසිංහ