පළාත් සභා මැතිවරණය ප‍්‍රමාද වීමෙන් පළාත් හයක පුරවැසියන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වී ඇතැයි සඳහන් කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව මැතිවරණ ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ කැඳවුම්කරු මංජුල ගජනායක පවසයි.

පළාත් සභා මැතිවරණය ප‍්‍රමාද වීම පිළිබඳව විමසා මැතිවරණ ප‍්‍රචණ්ඩක‍්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය විසින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ලිපියක් යැවූ බව ඔහු පැවසීය. එම ලිපියට පිළිතුරු ලැබුණු පසුව පෙත්සම ගොනු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ඔහු කීය.

සබරගමුව, උතුරුමැද හා නැගෙනහිර පළාත් සභාවල ධූරකාලය 2017 වසර අවසානයේදී අවසන් විය. මධ්‍යම, උතුර හා වයඹ පළාත් සභාවල ධුරකාලය 2018 අවසානයේදී අවසන් වී තිබේ. 2017/ 17 පළාත් සභා ඡුන්ද විමසීම් පනතට අදාළ සීමානීර්ණය සම්පූර්ණ නොවීම නිසා මෙම මැතිවරණ ප‍්‍රමාද වී තිබේ.