සියලු‍ම දේශපාලන පක්ෂවල එකඟතාවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් සම්මත කොට පළාත් සභා මැතිවරණය පැරණි ක්‍රමයට ඉක්මනින් පැවැත්වීම සඳහා සාකච්ඡා කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රකාශ කළායැයි මාධ්‍ය වාර්තා පළවුවද එජාපෙ බහුතර පිරිසක් පළාත් සභා මැතිවරණය ඉක්මනින් පැවැත්වීමට පිළිබඳව කැමැත්තක් නොදක්වන බව වාර්තා වෙයි.
පළාත් සභා මැතිවරණයකට පෙර ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වීම එක්සත් ජාතික පෙරමුණට වඩා වාසිදායක වීම ඒ සඳහා හේතු වී ඇත. 2018 දී පැවැත්වූ පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී මෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට වාසිදායක මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණහොත් එය ජනාධිපතිවරණයකදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අවාසියක් වනු ඇතැයි එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ප්‍රබලයන්ගේ තක්සේරුව වී ඇත.
කාන්තා නියෝජනය වැනි වැදගත් ප්‍රතිසංස්කරණ පළාත් සභා මැතිවරණ ක්‍රමයට ඇතුළත් විය යුතුයැයි පවසමින්, පැරණි ක්‍රමයට එකඟ නොවිය යුතුයැයි එම ප්‍රබලයන්ගේ මතය වී ඇත.
එක්සත් ජාතික පෙරමුණ මීට පෙර සිටම නව මැතිවරණ ක්‍රමයට අනුව පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය යුතු බව ප්‍රකාශ කර තිබුණි. එසේ වුවද නව ක්‍රමයට අදාල සීමා නිර්ණය වාර්තාව පිළිබඳව සමාලෝචනය කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුතු කමිටුවක් රැස්විය යුතුව තිබුණද, එම කමිටුව කැඳවීමට අගමැතිවරයා කටයුතු කර තිබුණේ නැත.

අනුරංග ජයසිංහ