මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරුන් සහ නගරාධිපතිවරුන් තනතුරුවල බලය අවභාවිත කිරීම පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ප්‍රමාණවත් පියවර ගෙන නොමැති බව මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධානයක ප්‍රධානියෙක් නිර්නාමිකව සිටිනු කැමතිව අනිද්දා සමඟ පැවසීය.

ඔහු ප්‍රකාශ කළේ 19 වැනි සංශෝධනයෙන් සංශෝධිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 104 වැනි ව්‍යවස්ථාව අනුව මෙවැනි ක්‍රියාවලට එරෙහිව විධානයක් නිකුත් කිරීමේ හැකියාවක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට තිබෙන බවය. එහෙත් එලෙස විධාන නිකුත් නොකිරීම නිසා පළාත් පාලන නියෝජිතයන් නීතිය නොතකා කටයුතු කරන බවද ඔහු කීය. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, වැලිගම, මොරටුව ඇතුළු පළාත් පාලන ආයතන ගණනාවක මෙම තත්වය ඇතැයි එම මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන නායකයා පැවසීය. සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම මැතිවරණ සහකාර කොමසාරිස්වරුන් සිටින නිසා කොමිසමට අවශ්‍ය නම් මේ ගැන දැඩිව ක්‍රියාත්මක විය හැකි බව ඔහු කීය.