නැගෙනහිර, සබරගමුව, දකුණු සහ මධ්‍යම පළාත්වල අධ්‍යාන කාර්යාල කොවිඞ්-19 අරමුදලට ලබාදීම සදහා ගුරු සහ විදුහල්පතිවරුන්ගේ දිනක වැටුප කැපීමට තීරණය කර ඇති බවත්, ඒ සඳහා කැමැත්ත පළ කරන ලෙස විදුහල්පතිවරුන්ට හා ගුරුවරුන්ට දැනුම් දී ඇති බවත් ලංකා ගුරු සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් ජෝසෆ් ස්ටාලින් පවසයි. ඔහු පැවසුවේ දිනෙක වැටුප් කපා හැරීමට කැමැත්ත ඉල්ලා ඇති නමුත් විවිධ ස්ථානවලින් වාර්තා වෙන්නේ කැමැත්ත නොවිමසාම දිනෙක වැටුප් කපා හරින බවය.

සබරගමුව පළාතේ ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුවද කොවිඞ් 19 අරමුදලට රුපියල් මිලියනයක් පරිත්‍යාග කර තිබුණු නමුත් තම බලය අවභාවිත කරමින් ගුරුවරුන්ගේ ජුනි මාසයේ දිනෙක වැටුප් කපා හරින ලෙස නියෝග කර ඇති බවත් කිසිදු ගුරුවරයෙකුගෙන් කැමැත්ත ඉල්ලා නැති බවත් ඔහු පෙන්වාදුන්නේය.x