මේ වනවිට තම කණ්ඩායමට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් නොමැති බව පැහැදිලි වී තිබෙන නිසා, විපක්ෂයේ අසුන් ගැනීම හැර වෙනත් තීරණයක් ගැනීමේ ඉඩක් නැතැයි අනිද්දා සමග අදහස් දැක්වූ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් පැවසූහ.
පුවත්පත මුද්‍රණයට යන විටත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවෙන් පසුව ඒකාබද්ධ විපක්ෂ කණ්ඩායම විසින් එම තීන්දුව පිළිබඳව පැවැත්වූ සාකච්ඡාව අවසන් වී තිබුණේ නැත. එසේ වුව ආණ්ඩුව අත්හැර විපක්ෂයට යෑම තමන්ගේ මතය වී ඇතැයි එම සාකච්ඡාවට පෙර අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ මන්ත්‍රීවරු පැවසූහ.
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ගරු නොකරන බව කලෙක පටන් තම කණ්ඩායමට තිබුණු ප්‍රධාන චෝදනාවක් බවත්, ඔක්තෝබර් 26 කුමන්ත්‍රණය නිසා එම චෝදනාව යළිත් වරක් තම ඔඩොක්කුවට දමාගැනීමට සිදුවූ බවත් අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වු එක් මන්ත්‍රීවරයෙක් පැවසීය. තවදුරටත් බලයේ රැඳීමට උත්සාහ කළහොත් එය තව තවත් ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී වීමක් බවද ඔහු කීය. තම කණ්ඩායම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ගිනිසිළුව තමන් අතට ගත යුතු බවත්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගරු කරන පුද්ගලයන්ගේ ගෞරවය දිනාගත යුතු බවත් විපක්ෂ කණ්ඩායමකට ආණ්ඩු බලය ලබාගැනීමට තිබෙන හොඳම ක්‍රමය එය බවත් ඔහු පැවසීය.■