නව ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව නීතිමය ස්වරූපයේ වාර්තාවක් ඉල්ලා සිටියේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් බවත් එම වාර්තාව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති පසුබිමක ඉදිරියේදී නව ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව අවසන් කෙටුම්පතක් සකස් කළ යුතු බවත් අනිද්දා කළ විමසිමකදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය ජයම්පති වික්‍රමරත්න පැවසීය.
මීට පෙර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටුව හා අනුකමිටු හය විසින් ව්‍යවස්ථා යෝජනා ඇතුළත් වාර්තා ඉදිරිපත් කර තිබුණි. එම වාර්තාවල නව ව්‍යවස්ථාවක් පිළිබඳ යෝජනා ඇතුළත්ව තිබුණේ සාමාන්‍ය යෝජනා ලෙස පමණක් බවත්, ඒ වෙනුවට නීතිමය ස්වරූපයෙන් වාර්තාවක් සකස් කරන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් ඉල්ලූ බවත් ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.
කෙසේ වෙතත් විද්වත් කමිටුව විසින් සකස් කළ වාර්තා දෙකේ අවසාන එකඟතා නොමැති බව ඔහු කීය. උදාහරණයක් ලෙස එම වාර්තා දෙකේ ඇති ඇතැම් යෝජනාවලට තමන්ද එකඟ නොවන බව ඔහු පෙන්වාදුන්නේය.
ඒ අනුව මීළඟට කළ යුත්තේ පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු සාමාජිකයන්ගෙන් සමන්විත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් දැනට ඉදිරිපත්ව ඇති සියලු යෝජනා පිළිබඳව විවාද කළකිරීම බවත්, ඒ අදහස් මත පදනම්ව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් අවසන් වාර්තාවක් හා ඒ සමග කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතු බවත් ඔහු කීය.■