නීතිපතිවරයා වෙත ලබා දී නොමැති පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ වෙළුම් 22 පිළිබඳ ඉදිරියේදී ආරක්ෂක මණ්ඩලය සහ ආරක්ෂාවට අදාළ රජයේ ප්‍රධානීන් තීන්දුවක් ගනු ඇතැයි ජනාධිපති නීති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නීතිඥ හරිගුප්තා රෝහණධීර පවසයි.
එම ප්‍රධානීන් සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසු එම කොටස ඉදිරියේදී නීතිපතිවරයා වෙත ලබා දෙනු ඇතැයි තමා විශ්වාස කරන බව ඔහු කීය. වාර්තාවේ වෙළුම් 22ක් නීතිපතිවරයා වෙත ලබා නොදීමට හේතුව පිළිබඳ අනිද්දා කළ විමසීමකදී පිළිතුරු දෙමින් ඔහු ඒ බව පැවසීය.
එම වෙළුම් 22 ජාතික ආරක්ෂාවට බලපාන කරුණු ඇතුළත් බව වාර්තාව නිකුත් කරන අවස්ථාවේ ජනාධිපති කොමිසමේ සාමාජිකයන් දැනුම් දී තිබුණු බව ඔහු කීය. එම නිසා ජාතික ආරක්ෂාවට බලපාන එම කොටස් හැර ඉතිරි කොටස් නීතිපතිවරයා වෙත ලබා දුන් බව ඔහු පැවසීය.
ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් වන්නේ ජනාධිපතිවරයා, අග්‍රාමාත්‍යවරයා, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන්, පොලිස්පති, බුද්ධි අංශ ප්‍රධානීන් ඇතුළු පිරිසකි.■