ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති යූ.ආර්. ද සිල්වා මහතා විසින් ඇති වී ඇති දේශපාලන අර්බුදය පිළිබඳව සංගමයේ මතය කුමක්දැයි නොවිමසා තම පෞද්ගලික මතය ජාතික මාධ්‍යවලට ප්‍රකාශ කිරීමට විරෝධය පළකරමින්, ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ විශේෂ මහා සභාවක් කැඳවන ලෙස ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් වී ඇත.

නීතිඥවරුන් 150 දෙනෙකුගේ අත්සන සහිත ලිපියක් නොවැම්බර් 21 වැනිදා එම සංගමයේ ලේකම්වරයා වෙත බාරදී ඇති අතර එමඟින් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ සංගමයේ සභාපතිවරයාගේ මෙම අත්තනෝමතික හැසිරීම නිසා ඔහු සංගමයේ සභාපති ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමේ යෝජනාවක් සාකච්ඡාවට ගත යුතු බවයි. සභාපතිවරයා ඒකපාර්ශ්වික ලෙස කටයුතු කරමින් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ව්‍යවස්ථා විරෝධි ක්‍රියාව සාධාරණය කරමින් තම ප්‍රකාශයන් නිකුත් කර ඇති බවත්‍ය.■