නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සිටින පුද්ගලයන් හා කොවිඞ්-19 වැළඳී රෝහල්ගත පුද්ගලයන්ට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථා ලබාදිය නොහැකි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇති නිසා පුද්ගලයන් 2297කට වැඩි පිරිසකට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව නොලැබෙනු ඇතැයි වාර්තා වේ.

ජුලි 30 වැනිදා වනවිට නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සිටින, අගෝස්තු 05 වැනිදාට පෙර නිරෝධායන කටයුතු අවසන් නොවන පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 2297ක් වන අතර ඉදිරියේදී තවත් පුද්ගලයන් නිරෝධායනයට යොමු කළහොත්, එම පුද්ගලයන්ටද ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව අහිමි වනු ඇත.

නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සිටින පුද්ගලයන්ට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට පහසුකම් සැකසීම සඳහා මැතිවරණ නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන ඇතුළු පාර්ශ්ව කිහිපයක් උත්සාහ ගත්තද එය අසාර්ථක වූ බව අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක පැවසීය. අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියෙකු කීවේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ සහ සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරුන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව සැලසීමට එකඟ නොවූ බවය.

කන්දකාඩු මත්ද්‍රව්‍ය හා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ කොව්ඞ් 19 ආසාදනය වී සිටින කාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් 66 දෙනෙක්, ආරාධිත කාර්ය මණ්ඩලයේ 5 දෙනෙක්, ඔවුන්ගේ පවුලේ සහ ආශ්‍රිතයෝ 44 දෙනෙක් මෙම ඡන්ද අහිමිවූවන් අතර සිටිති.■

තරිඳු උඩුවරගෙදර/ රේඛා නිලුක්ෂි හේරත්