දිවයිනේ දිස්ති‍‍්‍රක්ක 17ක් පුරා ව්‍යාප්තව පවතින නියඟය නිසා පීඩාවට පත්ව ඇති ජනතාවගේ දෛනික ජල අවශ්‍යතාව සඳහා ජල බවුසර 405ක් යොදවා ඇති බවත් ජල ටැංකි 10,512ක් බෙදාදී ඇති බවත් ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගේ බණ්ඩාර සැප්තැම්බර් 11දින ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ප‍‍්‍රකාශ කර ඇත.

මේ වන විට දිවයිනේ දිස්ති‍‍්‍රක්ක 17ක පවුල් 248,519ක පුද්ගලයන් 890,001ක් පීඩාවට පත්වී ඇත. යාපනය, වව්නියාව, කිලිනොච්චිය, මන්නාරම, මුලතිව්, කුරුණෑගල, පොළොන්නරුව, අනුරාධපුර, අම්පාර, මඩකලපුව ආදි දිස්ති‍‍්‍රක්ක ඒ අතර වෙයි.

නියඟයෙන් පීඩාවට පත්ව ඇති පොළොන්නරුව දිස්ති‍‍්‍රක්කයේ පවුල් 4420 දෛනික ජල අවශ්‍යතාව සඳහා වෙන්කොට ඇති බව පොළොන්නරු දිස්ති‍‍්‍රක් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි. මේ අනුව එක් පවුලකට දළ වශයෙන් රු. 564.61ක මුදලක් සමස්ත පානීය ජල අවශ්‍යතාව සඳහා වෙන්වී ඇත.

අම්පාර දිස්ති‍‍්‍රක්කයේ පවුල් 12023ක පුද්ගලයන් 39440 ක් නියඟයෙන් පීඩාවට පත්ව ඇති අතර ඔවුන්ගේ දෛනික ජල අවශ්‍යතාව සඳහා වෙන් කොට ඇති මුළු මුදල රුපියල් ලක්ෂ 23කි.  ඒ අනුව එක් පවුලකට වෙන්වී ඇති මුදල රුපියල් 191.34කි.

ෆ‍‍්‍රෑන්ක් ප‍‍්‍රවීන් සීල්මන්