■ ඉඳුවර බණ්ඩාර
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව කරන ලද හදිසි ඉල්ලීමකට කඩිනමින් ප්‍රතිචාර දක්වමින් කොළඹ වරායට ඔබ්බෙන් නැංගුරම්ලා තිබෙන එම්වී එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ ගින්න නිවීම සඳහා ඉන්දියාව මැයි 25 දින විවිධ ආධාර පිටත් කර එවූ බව කොළඹ ඉන්දියානු මහා කොමසාරිස් කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

ඉන්දියාව එම නෞකාව නිවීම සඳහා එවූ ආධාර අතර ගුවන් මගින් නිරීක්ෂණ කටයුතු සිදුකරන ඩෝනියර් ගුවන් යානයට අමතරව ඉන්දිය වෙරළ ආරක්ෂක බලකායට අයත් වෛහව්, වජ්‍රා හා සමුද්‍ර ප්‍රෙහාරි යන නෞකාවන් මෙන්ම වෝටර් ලිලී බෝට්ටුවද ඇතුලත් බව එම නිවේදනයේ සඳහන්ය.

මැයි 25 දින එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ ඇතිවූ පිපිරුමෙන් අනතුරුව එදින මධ්‍යහන 12ට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්ඳීය රජයේ සහාය ඉල්ලා සිටි බවද, මීට පෙර 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරලට ඔබ්බෙන් ගිනි ගැනීමට ලක්වූ නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාව හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකිව තිබූ විශාල තෙල් කාන්දුවක් ඉන්දීය සහාය ඇතිව වැළැක්වූ බවද, ඉන්දියාව සැමවිටම ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන අර්බුධකාරි තත්වයන්හිඳී ප්‍රථමයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වන බවද එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.■