නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා වන මූලික කෙටුම්පතේ වැඩකටයුතු අවසන්ව ඇතත් ඒ පිළිබඳව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ විවාදයට ලක් කිරීම 2019 ජනවාරි දක්වා අසාමාන්‍ය ලෙස කල් දමා ඇතැයි මෙහෙයුම් කමිටුවේ සාමාජිකයෙක් පෙන්වාදුන්නේය.

ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ අගමැතිවරයා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුවේ පාර්ශ්වයන්ට සැබෑ වුවමනාවක් තිබේනම් එම විවාදය හැකි ඉක්මනින් පැවැත්විය යුතු බවත්, මාස තුනකට වඩා මෙම විවාදය කල් දැමීමෙන් ආණ්ඩුව නව ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ දී ඇති පොරොන්දු ව්‍යාජ පොරොන්දු බව තහවුරු වන බවත් නිර්නාමිකව අදහස් දැක්වූ එම සාමාජිකයා කීය.

ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ විශේෂඥයන්ගේ කමිටුව විසින් සකස් කළ මූලික කෙටුම්පතෙහි සිංහල සහ දෙමළ පරිවර්තන ඔක්තෝබර් 11 වනවිට මෙහෙයුම් කමිටුව වෙත ලැබී ඇත. ඊළඟට කළ යුතුව ඇත්තේ එම කෙටුම්පත් විවාදයට ලක් කිරීමට බවත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය නමින් හඳුන්වන, පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු සාමාජිකයන්ගෙන් සමන්විත මණ්ඩලය රැස්ව ඒ පිළිබඳව විවාද කළ යුතු බවත් එම සාමාජිකයා පෙන්වා දුන්නේය.

ඉන් පසුව එම විවාදය මත පදනම්ව අවසන් කෙටුම්පතක් සකස් කළ යුතු බවත්, මේ තරම් කල් මැරීමෙන් එම කටයුතු කරගත නොහැකි වන නිසා මේ වෙද්දී දෙමළ ජාතික සන්ධානය වැනි පාර්ශ්වයන් පවා නව ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ අදහස අත්හැර දමා ඇති බවත් ඔහු කීය.

අනුරංග ජයසිංහ