නව අගවිනිසුරුවරයා ලෙස ශේස්ඨාධිකරණ විනිසුරු එච් නලින් ජේ පෙරේරා මහතාගේ නම ජනාධිපති මෛත‍‍්‍රීපාල සිරිසේන විසින් ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට යෝජනා කර තිබේ. ඒ ඔක්තෝබර් 11 වැනිදා උදෑසනය.

ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව, අගවිනිසුරු ධුරයට ජනාධිපතිවරයා විසින් නම යෝජනා කරනු ලැබිය යුතු අතර, ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව එම නම අනුමත කිරීමෙන් පසු ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කිරීම කෙරෙයි.

නලින් පෙරේරා මහතා, අධිකරණ සේවයේ විවිධ විනිසුරු ධුර දරමින් සිට ශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරයකු වශයෙන් උසස්වීම් ලැබූවකු වන අතර, ශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය අනුව සිටින්නේ හයවැනි ස්ථානයේය.

ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව අනුමත කළහොත්, ශ‍‍්‍රී ලංකාවේ මීළඟ අගවිනිසුරුවරයා වන්නේ නලින් පෙරේරා මහතාය. 12 වැනි සිකුරාදා ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව රැුස්වී නලින් පෙරේරා මහතාගේ නම අනුමත කිරීම සඳහා සලකා බැලීමට නියමිතව තිබිණ.

මීළඟ අගවිනිසුරු හැටියට ශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ඊවා වනසුන්දරගේ නම පසුගිය දිනවල මාධ්‍යවල නිතර සඳහන් වන අකාරයේ මාධ්‍ය මෙහෙයුමක් ක‍්‍රියාත්මක වුණු අතර, සමහර මාධ්‍ය ස්ථිර වශයෙන්ම ඇය අගවිනිසුරු වන බවට වාර්තා පළකළේ ජනාධිපතිවරයා ඒ නම යෝජනාකරන්නටත් පෙරදීය.

නීතිපති ජයන්ත ජයසූරියගේ නමද එම ධුරය සඳහා සලකා බැලෙමින් තිබිණි.

අරුණ ජයවර්ධන