විමර්ශන කටයුතු සඳහා ශ්‍රී ලංකා රේගුව රඳවාගෙන ඇති වෙහිකල්ස් ලංකා සමාගමට අයත් කන්ටේනර් හතර රේගු භාරයෙන් පිටතට ගෙන යෑමට ඉඩ දුනහොත් ඊට එරෙහිව අධිකරණය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් විජිත රවිප්‍රියට දන්වා ඇත.

එම දැනුම්දීම සිදුකර ඇත්තේ නීතිඥ එන්.එස්. වෙල්ගම විසින් ඔහුගේ සේවාදායකයා වන සහකාර රේගු අධිකාරී ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්.පී. විජේකෝන් වෙනුවෙන්ය. එම සහකාර අධිකාරිවරයා එම කන්ටේනර් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් පැවැත්වූ නිලධාරියාය.

රේගු ආඥා කඩකරමින් රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා එම කන්ටේනර් රේගු භාරයෙන් මුදා හැරීමට අනුමැතිය ලබාදී ඇති බව මෙම දැනුම්දීම තුළ  සඳහන් කර ඇති අතර ඊට අමතරව වෙහිකල්ස් ලංකා සමාගම සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් පැවති රේගු පරීක්ෂණ හා අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගද, ඒවාහි තීන්දු තීරණද රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාගේ දැනගැනීම සඳහා එහි සඳහන් කර තිබේ.

එම කන්ටේනර් රේගු භාරයෙන් මුදාහැරීම සඳහා රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා නියෝග කර ඇති බව පසුගිය සතියේ අප පුවත්පත අනාවරණ කළේය.■