ලංකා ධීවර සංස්ථාවේ හා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ සභාපතිවරුන් ලෙස විශ‍්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල්වරුන් දෙදෙනෙකු පත්කර ඇත.

විශ‍්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් එස්.ඩබ්.එල්. දවුලගල ලංකා ධීවර සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා ලෙස පත්කර ඇති අතර විශ‍්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් ඞී.එම්.එස්. දිසානායක පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ සභාපතිවරයා ලෙස පත්කර ඇත.

විශේෂත්වය වන්නේ පත්කර ඇති මෙම නිලධාරීන් දෙදෙනාම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නියෝජනය කළ ශ‍්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ ගජබා දෙපාර්තමේන්තුවේ සාමාජිකයන් වීමය.

මීට පෙර හිටපු යුද හමුදාපතිවරයෙකු වූ ජෙනරාල් දයා රත්නායක ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපතිවරයා ලෙස පත්කරනු ලැබීය. විශ‍්‍රාමික මේජර් මේජර් ජෙනරාල් නන්ද මල්ලවආරච්චි බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්යසාධන බලකායේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ලෙසත්, විශ‍්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් සුමේධ පෙරේරා දිළිඳුකම පිටුදැකීමේ ජනාධිපති කාර්යසාධන බලකායේ සාමාජිකයෙකු ලෙසත්, විශ‍්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් ජී.ඒ. චන්ද්‍රසිරි ගුවන්තොටුපොල හා ගුවන් සේවා සමාගමේ සභාපති ලෙසත් මීට පෙර පත්කරනු ලැබූ විශ‍්‍රාම ගත් ඉහළ හමුදා සාමාජිකයෝ්ය.

ඉඳුවර බණ්ඩාර