■ ප්‍රියන්ජිත් ආලෝකබණ්ඩාර

ජුනි 20 වන දා මෝදර ධීවර ගම්මානයේ පැවති ධීවරයන්ගේ උද්ඝෝෂණයට සහාය පළ කිරීමට එම ස්ථානයට ගිය පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ පුබුදු ජයගොඩට ජූලි 8 වනදා කොටුව මහේත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින්නැයි නොතීසි නිකුත් කර තිබේ. මෝදර පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා විසින් පුබුදු ජයගොඩට එරෙහිව අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර ඇත.

ඔහුට එරෙහිව අධිකරණයට කරණු වාර්තා කළේ කුමන පදනමකින්දැයි අනිද්දා කළ විමසීමට පිළිතුරු දෙමින් මෝදර පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා පැවසුවේ ධීවර සමිතිවල සභාපතිවරුන්ගේ හෝ අනුදැනුමකින් තොරව ඔහු එම ස්ථානයට පැමිණ සිටි බවත් නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුට එරෙහිව අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කළ බවත්ය.■