ආවා කල්ලියේ සාමාජිකයෙකු ලෙස හඳුන්වමින් පසුගිය පෙබරවාරි 04 වන දින දෙරණ නාලිකාවේ වැඩසටහනට සහභාගි වුණු අරුලානන්දන් අරුල් යන පුද්ගලයා ආවා කල්ලියේ සාමාජිකයෙකු නොවන බවත් ඔහු පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ හිටපු සමාජිකයෙකු බවත් වාර්තා වේ.
මේ පුද්ගලයා යාපනය චුන්නාකම් ප්‍රදේශයේ උපත ලබා ඇති නමුත් ඔහු ජීවත් වී ඇත්තේ මීගමුව ප්‍රදේශයේ ය. මේ පිළිබඳව අනිද්දා කළ විමසුමකදී පෙරටුග ාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් පුබුදු ජයගොඩ ප්‍රකාශ කර සිටියේ අදාල පුද්ගලයා තම පක්ෂයට සම්බන්ධව කටයුතු කර ඇති බවත් 2015 වර්ෂයෙන් පසුව ඔහු ඉවත් වී ඇති බවත්ය.■