කොවිඩ්-19 වසංගතය නිසා ගුවන් ගමන් සීමා නොවුණොත්, දෙමළ දේශපාලන පක්ෂවල නායකයන් එක්ව ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිල සැසිවාරයට සහභාගි වන බව දෙමළ ජනතා පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගජේන්ද්‍රකුමාර් පොන්නම්බලම් අනිද්දා සමඟ පැවසීය. මාර්තු මාසයේදී පවත්වන එම සැසිවාරයට සහභාගිවීමට නොහැකි වුවහොත්, වෙනත් ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කරමින් සැසිවාරයට තම පක්ෂවල අදහස් ඉදිරිපත් කරන බවද ඔහු කීය.මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේදී මෙවර ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ නව යෝජනාවක් සම්මත වනු ඇති බව ඔහු කියයි.
කුමන ආණ්ඩුවක් බලයට පත්වුණද, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ යෝජනා අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුව මෙරට සිදු වූ අපරාධ පිළිබඳ ස්වාධීන පියවරක් ගන්නේ නැතැයි පැහැදිලි බවත්, එම නිසා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ අනෙකුත් බලවත් ආයතනවල මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය බවත් එහිදී දැනුම්දෙන බවද ඔහු කියයි.■