සමගි ජන බලවේගය නියෝජනය කරමින් ඡන්දයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වූ මන්ත්‍රීවරුන් අතරින් තුනෙන් එකකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් දෙමළ සහ මුස්ලිම් අපේක්ෂකයන් අතරින් පත්වී ඇත.

ජාතික ලැයිස්තුවෙන් නොවී සමගි ජන බලවේගයට මන්ත්‍රීවරුන් 47ක් පත්වී ඇති අතර ඉන් 18ක් දෙමළ හා මුස්ලිම් ජනවර්ගවලට අයත් අපේක්ෂකයෝ වෙති.

බදුල්ල, මහනුවර හා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල වැඩිම මනාප ලබා ඇත්තේ සමගි ජන බලවේගයෙන් ඉදිරිපත් වූ දෙමළ හා මුස්ලිම් අපේක්ෂකයෝය. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවැනි හා තුන්වැනි ස්ථානයට පත්ව ඇත්තේ එස්.එම්. මරික්කාර් හා මුජිබුර් රහුමාන්  යන අපේක්ෂකයෝය.

වන්නි, ත්‍රිකුණාමලය, අනුරාධපුර, දිගාමඬුල්ල හා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවලින් තේරී පත් වූ සමගි ජන බලවේගයේ සියලු අපේක්ෂකයන් දෙමළ හා මුස්ලිම් ජාතිකයන්ය. ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය සමගි ජන බලවේගය ජයගත් එකම දිස්ත්‍රික්කය වේ.

ඉහත කී මන්ත්‍රීධුරවලට අමතරව ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය තනිව ඉදිරිපත්ව එක් මන්ත්‍රීධුරයක් ජයගෙන ඇත. රිෂාඞ් බදියුදීන් මහතාගේ සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය එක් මන්ත්‍රීධුරයක් ජයගෙන ඇති අතර පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයෙන් ජාතික මුස්ලිම් සන්ධානය යටතේ ඉදිරිපත් වූ අපේක්ෂකයෙකු ජයගෙන ඇත. ජාතික මුස්ලිම් සන්ධානය ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය හා සමස්ථ ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය එක්ව මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ සන්ධානයකි.

සමගි ජන බලවේගයට ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධුර 7ක් හිමිව ඇත.■