පළාත් පාලන ආයතන නියෝජනය කරන සභිකයන් ද්විත්ව පුරවැසියන් නම් ඔවුන්ටද එකී සභික ධුර දැරීමට නොහැකි බවට වූ ප‍්‍රතිපාදන පළාත් පාලන මැතිවරණ පනතේ තිබෙන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නීති අංශය විසින් හඳුනාගෙන ඇතැයි වාර්තා වෙයි.
පළාත් පාලන මැතිවරණ අදාළ සිංහල පනතේ එම ප‍්‍රතිපාදනය ‘වෙනත් රටකට පක්ෂපාතී නම් සභික ධුර ලැබිය නොහැකි’ ලෙසත්, එහි ඉංග‍්‍රීසි පනතේ ‘පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයෙන් බැහැර රටකට පක්ෂපාතී නම් සභික ධුර දැරිය නොහැකි’ ලෙසත් සඳහන්ව ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් අනිද්දා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාපති මහින්ද දේශප‍්‍රියගෙන් කළ විමසීමකදී ඔහු ප‍්‍රකාශ කළේ එවැනි ප‍්‍රතිපාදනයක් පනතේ ඇති නම් සිංහල පනතේ ඇති අර්ථය බලාත්මක වන බවයි. එමෙන්ම නාමයෝජනා අවස්ථාවේදී යම් අපේක්ෂකයෙකුගේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය නමැති නුසුදුසුකම ප‍්‍රතික්ෂේප කිරීමේ ගැටලූවක් මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඇති බවයි. තමන් ද්විත්ව පුරවැසියෙකු නොවන බවට ඔහු දිවුරුම් ප‍්‍රකාශයක් ලබාදිය යුතු බවට වූ නීති මෙම තත්වය වැළැක්වීම සඳහා අලූතෙන් සකස් කළ යුතු බව මහින්ද දේශප‍්‍රිය මහතාගේ අදහසය.