නව ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ දළ කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ සියලූ සාමාජිකයන්ගෙන් සමන්විත ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයට ඉක්මනින් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටුව සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි. මේ වනවිට එම දළ කෙටුම්පත දෙමළ සහ සිංහල භාෂාවලට පරිවර්තනය කරමින් සිටින බව අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ ආරංචිමාර්ග පැවසීය.

අගමැතිවරයාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් යුත් ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටුවෙහි වාර්තාව සහ විවිධ විෂයන් සඳහා පත්කළ අනුකමිටු වාර්තා හයක ඇති කරුණු මත පදනම්ව ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ විශේෂඥ කමිටුව විසින් දළ ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත සකස් කර ඇතැයි මෙහෙයුම් කමිටු සාමාජිකයෙක් අනිද්දා වෙත පැවසීය. කෙසේ වෙතත් මෙම දළ කෙටුම්පත ‘ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත’ යන වචනයෙන් හැඳින්විය නොහැකි බවත් ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත් සකස් කිරීමේ බලයක් ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ විශේෂඥ කමිටුවට නොමැති බවත් එම මෙහෙයුම් කමිටු සාමාජිකයා කීය.

මෙය කෙටුම්පතක ආකාරයෙන් සකස් කර තිබුණත්, එය පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරගත හැකි කෙටුම්පතක් නොවන බව ඔහු කීය. මෙම කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ සියලූ සාමාජිකයන්ගෙන් සමන්විත ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කොට එහි විවාදයට ලක් කරන බවත්, එම අදහස් මත පදනම්ව මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් අවසාන තීරණයක් ගත යුතු බවත් එම මෙහෙයුම් කමිටු සාමාජිකයා පෙන්වා දුන්නේය.