ලංකා ඉතිහාසයේ දරුණුම විදේශ විනිමය අර්බුදයට රට මුහුණදී ඇති බව කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසා ඇත. ඒ මැයි 28 දින පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදීය.

මෙම විදේශ විනිමය අර්බුදය නිසා ආනයන සීමා කිරීම සඳහා පැනවූ ගැසට් නිවේදනයට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවූ බවත් අමාත්‍යවරයා කියා ඇත.

මෙරට ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගයක් වන සංචාරක කර්මාන්තය බිඳවැටීම නිසා රට තුළට විදේශ විනිමය ගලා ඒම අඩුවී ඇති බවත්, විදේශ විනිමය අර්බුදයට ගත් ආනයන සීමා කිරීමේ පියවර සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් ඇත්නම් එම ගැටලු මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට යොමු කළ හැකි බවත් ගුණවර්ධන ඇමතිවරයා එහිදී කියා ඇත.

වෙළඳපොළ තුළ ඇතිවී තිබෙන අස්ථාවර තත්වය හමුවේ රටට ඇතිවන පීඩනය අවම කර ජාතික ආර්ථිකයක් ගොඩනැංවීම සඳහා මෙම ආනයන සීමා කිරීම කළ බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර ඇත. ■

ඉඳුවර බණ්ඩාර