ත‍්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කර ඒ වෙනුවට යෝජනා කර ඇති ත‍්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත් කෙටුම්පත ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල නොවන බව පවසමින් ගීතිකා ධර්මසිංහ, රුක්ෂාන් ප‍්‍රනාන්දු, ශිරාන් ඉලම්පෙරුම හා ඒකේෂ්වර කෝට්ටෙගොඩවිතාන යන පුද්ගලයන් විසින් ඔක්තෝම්බර් 15 වැනිදා ශේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක් ගොනු කර තිබේ.

ඔක්තෝම්බර් 09 වන දින එම පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එය ඉදිරි දිනකදී විවාදයට ගෙන සම්මත කිරීමට නියමිතය.

ත‍්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත් කෙටුම්පත මඟින් පුරවැසියන්ගේ අදහස් ප‍්‍රකාශ කිරීම ඇතුළු සංවිධානය වී විරෝධය දැක්වීමේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වන බව එම පෙත්සමෙන් ශේෂ්ඨාධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කර තිබේ.