තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය කි‍‍්‍රයාත්මක කිරීමට බාධා පමුණුවන නීතිරීති ඉවත් කිරීමට රජය කටයුතු කළ යුතු බව කොළඹ ප‍‍්‍රකාශනයට විසි වසරක් පිරීම නිමිත්තෙන් සකස් කළ සමාලෝචනයේ සඳහන් වේ.

ජනමාධ්‍ය නිදහස සහ සමාජ වගකීම පිළිබඳව ඇති කළ යුතු වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් 1998 වර්ෂයේදී කොළඹ ප‍‍්‍රකාශනය ප‍‍්‍රකාශනයට පත්වූ අතර එය වසර දහයකට වරක් සමාලෝචනය ලක් කෙරේ. එහි විසිවන සංවත්සරය වෙනුවෙන් පසුගිය සතියේ එය සමාලෝචනය කෙරුණු අතර එහි සමාලෝචිත ප‍‍්‍රකාශනය සඳහා පාර්ශ්වකාර සංවිධාන අත්සන් තැබීම සැප්තැම්බර් 30 දින ශී‍‍්‍ර ලංකා පුවත්පත් ආයතනයේදී සිදුකෙරිණ.

ඒ සඳහා ශ්‍රීලංකා පුවත්පත් ප‍‍්‍රකාශකයන්ගේ සංගමය, ශ්‍රීලංකා කර්තෘ සංසදය, නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය හා ශ්‍රීලංකා වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය පාර්ශ්වකරුවන් වශයෙන් අත්සන් කළේය.

කොළඹ ප‍‍්‍රකාශනයේ විසිවන සංවත්සරය වෙනුවෙන්වූ සමාලෝචනය තුළ පුවත්පත් මණ්ඩල පනත අහෝසි කිරීම හා අධිකරණ අපහාස නීතිය අර්ථ නිරූපණය කළ යුතු බවට වූ යෝජනා ද ඇතුළත්ය.