හිටපු අමාත්‍ය ආරුමුගම් තොණ්ඩමන්ගේ පුත් ජීවන් තොණ්ඩමන්ට ඇමති ආරක්ෂකයන් 6 දෙනෙකු ලබා දී ඇත්තේ පියා මියගිය වහාම ලබා දී ඇති වරප්‍රසාද ඉවත් කිරීමෙන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ පවුලේ අයගේ හිත් රිදීමක් සිදුවිය හැකි නිසා බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලයේ නිලධාරියෙක් පැවසීය. ඔහු ඒ බව පැවසුවේ ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතාට ඇමති ආරක්ෂාව ලබා දී ඇත්තේ ඇයිදැයි අනිද්දා කළ විමසීමේදීය.

ජීවන් තොණ්ඩමන්ට ඇමති ආරක්ෂකයන් 6 දෙනෙකු ලබා දී තිබූ බවත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය වාර්තා පළවීමත් සමඟ ඉන් 4 දෙනෙකු ජුලි 16 වන දින නැවත කැඳවූ බවත් ඒ නිලධාරියා පැවසීය.

ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේ ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතා මියගියාට පසුව ජීවන් මහතාගේ ආත්මාරක්ෂාවට ආරක්ෂක ආමත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාගේ අනුමැතියෙන් එම ආරක්ෂකයන් යොදවා තිබුණු බවත් නැවත ආරක්ෂකයන් ඉවත් කර ඇත්තේද ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාගේ අනුමැතියෙන් බවයි.■